versolution

Bedrijfsartsen van Versolution

  • Versolution levert pro-actieve bedrijfsartsen, artsen die alert zijn op signalen en de ontwikkelingen in uw bedrijf volgen.
  • Versolution werkt met bedrijfsartsen die geregistreerd zijn.
  • Versolution werkt altijd met een 2e bedrijfsarts (= vaste waarnemer). Dit om continu´teit in zorg te garanderen.
  • De bedrijfsartsen volgen structureel na- en bijscholing, houden regelmatig intercollegiale toetsing en casu´stiek besprekingen.
  • Onze bedrijfsartsen werken volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging.

Kenmerken van de verzuimbegeleiding

  • Signaleren van, al of niet werkgebonden, oorzaken van verzuim
  • Beoordeling van de mate van arbeids(on)geschiktheid
  • Het verantwoord bespoedigen van re-integratie en werkhervatting van medewerkers.
  • Bespoedigen van de verzuimoplossing door de juiste interventie voor te stellen.