versolution

Waarom u kiest voor Versolution

  • Uw organisatie wil zelf de regie voeren over het verzuim- en arbobeleid.
  • U wilt uitsluitend samenwerken met gekwalificeerde en ambitieuze bedrijfsartsen, die zich als adviseur pro-actief opstellen.
  • U vindt optimale, betrouwbare zorg (altijd een vaste waarnemer voor uw bedrijfsarts) belangrijk en hecht belang aan regelmatige evaluaties van de dienstverlening.
  • U wilt een eenvoudige bedrijfsfilosofie: de bedrijfsarts kijkt wat de zieke medewerker nog wel kan en op welke manier deze maximaal inzetbaar is.
  • U wilt een eenvoudig en doeltreffend ziekte registratie systeem.
  • Transparante werkwijze en tarifering zijn voor u van groot belang.
  • U wilt vrijblijvende toegang tot aanvullende dienstverlening.
    (Bij het bieden van verzuimoplossingen werkt Versolution nauw samen met u als opdrachtgever en kunnen wij een beroep doen op vaste partners, waaronder arbeidsdeskundigen, trainers, coaches, loopbaanbegeleiders, psychologen en arbeid- en organisatiedeskundigen)
  • U en uw werknemer willen verantwoordelijk blijven voor een gezonde werksituatie.